استفادە از کالای ایرانی در جهیزیه اهدای ٥۲۲ کمک جهیزیە بە نوعروسان

ایسنا/کردستان معاون هماهنگ‌کنندە قرارگاە جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاە گفت: بە منظور حمایت از کالای ایرانی کلیە جهیزیه تهیە شدە برای نوعروسان در داخل کشور، در کارخانجات ایرانی و توسط کارگر ایرانی ساختە شدە است.


سردار سیدضیاءالدین حزنی امروز (۲۴ آبان) در مراسم اهدای ۵۲۲ سری جهیزیە بە نوعروسان کردستانی تحت پوشش کمیتەامداد اظهار کرد: تا بە امروز ۳ هزار و ٨۰۰ جهیزیە توسط کمیتە امداد و سپاە تهیە شدە است که وقتی این تعداد ضرب در کل کشور شود رقم بزرگی خواهد شد.

وی عنوان کرد: همە جهیزیە اهدایی بە نوعروسان، توسط کارخانجات ایرانی تهیە می‌شود و ما هیچگونە تعطیلی در این نوع کارخانەها نداریم.

سردار حزنی با بیان اینکە این طرح در جوار امام رضا(ع) بستە شدە است، بیان کرد: سراسر این طرح همراە با خوشحالی بودە و جهیزیه تهیە شدە همگی در داخل کشور، در کارخانجات ایرانی و توسط کارگر ایرانی و برای عروس و دامادهای ایرانی تهیە شدە است.

وی ادامه داد: این طرح در ابتدا شامل افراد بی سرپرست، مددجویان کمیتەامداد و افراد دارای معلولیت است، لذا باید افرادی را کە واجد شرایط هستند شناسایی و بە آن‌ها جهیزیە اهدا شود.

حزنی در پایان یادآور شد: ضروری است کە کلیە اخبار مربوط بە اقدامات انجام شدە و اهدای جهیزیە بە مردم و جامع انعکاس دادە شود.

اهدای ٥۲۲ کمک جهیزیە بە نوعروسان کردستانی

در ادامه سردار گشتاسبی فرماندە سپاە بیت‌المقدس استان کردستان گفت: خوشبختانە خدمات دهی سپاە بە مردم در جای جای میهن اسلامی برهمگان مشهود است.

وی عنوان کرد: این اقدامات خداپسندانە در سال‌های اخیر تکرار و بە همت سپاە در مناطق مختلف استان کردستان برگزار شدە است.

فرماندە سپاە بیت‌المقدس کردستان در ادامە بە ارائە آماری از سال ۱۳٨٨ تا سال ۱٤۰۲ در حوزە تهیە و تحویل جهیزیە بە نوعروسان پرداخت و گفت: تاکنون ۳ هزار جهیزیە با همکاری ادارەکل کمیتە امداد و ٨۰۰ سری جهیزیە مربوط بە سپاە تهیە و تا پایان سال اهدا خواهد شد.

وی بیان کرد: تا بە امروز ۳۹۷ هزار و ۲٥٤ بستە معیشتی بە مردم نیازمند استان کردستان توزیع شدە است.

سردار گشتاسبی بە تحویل ۵ هزار بستە لوازم التحریر در بین دانش‌آموزان نیازمند کردستانی اشارە کرد و افزود: در حوزە ساخت و مرمت منزل مسکونی تاکنون قریب بە ۶۵۷ واحد در حوزە ساخت و مرمت اقدام شدە است.

وی ادامە داد: همچنین در بحث اشتغالزایی جوانان برای ۶ هزار نفر ایجاد اشتغال شدە است.

منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روز

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *